Założenia ogólne Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

ZMŚP – Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego działa w ramach Państwowego...