1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.

2. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z usług Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz w celach statystycznych.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności informacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm..)

4. Usługodawca zbiera wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego i rzetelnego świadczenia usług.

5. Każdy Użytkownik Serwisu, który poda swoje dane osobowe poprzez formularze Serwisu, ma prawo do ich wglądu, poprawienia lub usunięcia. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro@ebielskobiala.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości „Dane osobowe”.