Na czym polega rolnictwo ekologiczne?

Na czym polega rolnictwo ekologiczne?
Rolnictwo ekologiczne obejmuje szeroki wachlarz działań polegających na m.in. naturalnej uprawie roślin i hodowli zwierząt. Związane jest z nim pojęcie monitoringu środowiska. Można by powiedzieć, że rolnictwo to wykorzystuje środki naturalne, po to by wytwarzać żywność ekologiczną. Nie jest to jednak pełen opis. Rolnictwo to w korzystny dla środowiska sposób powinno otrzymywać płody rolne, a uzyskać to może przez zdobycie na równym poziomie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Dobrze gdyby opierając się na naturalnych procesach wspierało biologiczną różnorodność tak by monitoring środowiska wskazywał na występowanie pozytywnych zjawisk przy tym typie rolnictwa w ekosystemie. 

Rośliny i zwierzęta w eko-rolnictwie
W rolnictwie ekologicznym uprawia się rośliny na małych obszarach, w tzw. systemie mozaikowym. Osłony z drzew służą w takim przypadku jako naturalna ochrona. Owady czy dzikie zwierzęta mogą w takich miejscach znaleźć azyl. Przy tej uprawie należy pamiętać by rośliny były odpowiednio podlewane czy np. nawożone tak by przy monitoringu środowiska ich hodowla spełniała wymagane warunki. Z kolei jeżeli mowa  o zwierzętach to należy zapamiętać, iż zasada karmienia ich jest podobna do odżywiania człowieka, który chce być zdrowy i długo żyć. Chodzi  o to, że zwierzęta karmi się paszą wytworzoną we własnym gospodarstwie. Gospodarz zdaje sobie sprawę co zawiera taki pokarm. Wspomniany wcześniej monitoring środowiska roślin i zwierząt oraz uzyskane z niego dane prowadzony również w eko-rolnictwie pozwala skutecznie chronić rośliny i zwierzęta przed szkodliwymi dla nich zjawiskami.

Plusy i minusy eko-rolnictwa
Jednym z największych argumentów przemawiających za nim jest różnorodność gatunkowa hodowli czy upraw. Występowanie różnych odmian zwierząt, roślinności pozwala na możliwość pozyskiwania szerokiego wachlarza plonów czy mięsa. Brak sztucznych substancji konserwujących czy innych nienaturalnych rozwiązań wpływa na jakoś produktu, który jest pozbawiony substancji trujących. Jest to ewidentnie zaletą przy badaniu środowiska (monitoringu środowiska). Minusem ekologicznego rolnictwa jest to, że wymaga ono większego obszaru jeżeli chcemy uzyskać plony proporcjonalne do plonów uprawianych w sposób tradycyjny. Dane na które wskazuje monitoring środowiska uznaje również za minus tego typu upraw zanieczyszczenie związkami azotu w stopniu znacznym wód gruntowych.

Na podstawie: promea.pl/oferta/monitoring-srodowiska oraz promea.pl/oferta/remediacja