Nowe inwestycje ARR w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju regionalnego w Bielsku-Białej aktywnie zakłada i wspiera powstawanie lokalnych przedsiębiorstw. Sama ma na koncie już 15 spółek, w które zainwestowała prawie 11 milionów złotych. Działalność ARR w głównej mierze polega na organizacji spotkań, warsztatów i szkoleń, wspomaga młode firmy, inwestuje w innowacyjne start-upy. Agencja do najciekawszych pomysłów inwestuje nawet do 200 tys. Euro. Nie jest to w żadnym wypadku pożyczka czy dofinansowanie. Jest to forma inwestycji określona w umowie rozłożona nieraz nawet na 10 lat.

Agencja dla najciekawszych pomysłów, co do których ma pewność, że wygenerują w przyszłości przychody zapewnia finansowanie, wsparcie prawne i doradcze.